Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson Lk72led

Emerson LK72LED to wydanie oprogramowania sprzętowego opracowane przez firmę Emerson. Oprogramowanie to zostało stworzone do pracy z produktami firmy Emerson, takimi jak telewizory LCD, monitory LED i projektory. Uwaga do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson LK72LED obejmuje wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji oraz informacje o aktualizacjach i poprawkach. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom produktów firmy Emerson najlepszego możliwego doświadczenia przy użyciu tych produktów.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson Lk72led

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywu NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S do wersji 1. 20. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Tę aktualizację oprogramowania sprzętowego przeprowadza się z obiektywem NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S podłączonym do aparatu. Patrz „Zgodne aparaty”, aby uzyskać listę zgodnych aparatów.
 • • Do przeprowadzenia aktualizacji potrzebna jest karta pamięci użyta uprzednio w aparacie oraz zgodny czytnik kart.
 • • Przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zgodne aparaty

  Następujących aparatów można użyć do aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywów NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S:

 • • Aparaty z serii Z
 • Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 20 w stosunku do wersji 1. 10
 • • Dodano obsługę linearnego obracania pierścienia ustawiania ostrości podczas ręcznego ustawiania ostrości: kiedy opcja inna niż [Nielinearne] jest wybrana dla [Zakres obrotu pierś. ust. ostrości* w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] aparatu, obracanie pierścienia w wybranym zakresie powoduje zmianę odległości zdjęciowej z minimalnej odległości do nieskończoności niezależnie od prędkości obracania pierścienia.
 • • Dodano obsługę opcji [Przełącz role ostr. /pierś. steruj. * w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] aparatu.
 • * Od sierpnia 2022 r. ta funkcja jest dostępna w aparacie Z 9 (od wersji 2. 00 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu), w aparacie Z 7II (od wersji 1. 40 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu) oraz w aparacie Z 6II (od wersji 1. 40 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu).

  Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 10 w stosunku do wersji 1. 00
 • • Wybranie [Włącz] dla ustawienia osobistego f8 [Odwróć pierścień ostrości] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] aparatów Z 7II i Z 6II powoduje teraz również odwrócenie kierunku obracania wskaźnika odległości na wyświetlaczu informacji na obiektywie.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego obiektywu
  1. Podłącz obiektyw NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S do aparatu i włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz [MENU USTAWIEŃ] > [Wersja programu], aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu i obiektywu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 1. 20 oprogramowania sprzętowego NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S
  Obsługiwane obiektywyNIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 SObsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego obiektywuWersje oprogramowania sprzętowego 1. 00–1. 10Nazwa plikuF-MLZ24-70F28S-V0120W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart i komputer.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego obiektywu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-MLZ24-70F28S-V0120W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-MLZ24-70F28S-V0120W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „Z24-70F28SUpdate”:
  • MLZ24_70F28S0120. bin (oprogramowanie sprzętowe obiektywu)
 • Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „MLZ24_70F28S0120. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz [MENU USTAWIEŃ] > [Wersja programu] i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 • Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Włącz aparat i sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  Z-series_FirmUp_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 33 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-MLZ24-70F28S-V0120M. dmg
 • macOS Monterey w wersji 12
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10. 15
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • Pobierz F-MLZ24-70F28S-V0120M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-MLZ24-70F28S-V0120M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „Z24-70F28SUpdate”, który z kolei zawiera następujący plik:
  Z-series_FirmUp_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 28 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-MLZ24-70F28S-V0120M. dmg
   (Około 1. 08 MB)

  • Pobierz

   F-MLZ24-70F28S-V0120W. exe
   (Około 629. 88 KB)

   Powrót do góry

   (Nitrokey Storage 2 - Linux)

   Ostrzeżenie

   Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0. 45 firmware)!

   Ważne

   Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

   1. Pobierz Nitrokey App i program „dfu-programmer”, który powinien być dostępny poprzez twój package-manager, np. apt-get update && apt-get install dfu-programmer na systemach opartych na Debianie.

   2. Pobierz najnowszy plik firmware „. hex” z here i przechowuj go jako „firmware. hex” w swoim folderze domowym. Starsze wydania to here.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

   Informacja

   Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

   1. Otwórz terminal i wykonaj polecenie:

   2. sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erasesudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware. hexsudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch# versions <0. 7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"

    podczas gdy „firmware. hex” musi być ścieżką i nazwą pliku firmware, który został pobrany w kroku 2.

   Firma HP dostarcza okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają rozwiązać znane problemy i dodawaćnowe funkcje (w tym nowe aplikacje dla usług WWW). Aby pobrać wszystkie najnowsze aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowaniesprzętowe drukarki.

   Istnieją dwie metody (wymienione poniżej) aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Wybierz jedną z podanych metod i wykonaj opisane czynności.

   Uwaga:

   W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Omówienie wideo

   Oprócz zapoznania się z krokami opisanymi w niniejszym dokumencie można obejrzeć poniższy film, który przedstawia sposób aktualizacjioprogramowania sprzętowego drukarki.

   Uwaga:

   Czynności, jakie należy wykonać w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, różnią się w zależności od modelu drukarki.Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

   Poniższy film dotyczy modeli drukarek LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003,4004, MFP 4101, 4102, 4103 i 4104:

   Poniższy film dotyczy drukarek LaserJet Pro wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórychdrukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

   Uwaga:

   Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższychsekcjach.

   Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

   Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadkudrukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowegopo udostępnieniu nowych aktualizacji.

   Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

   Uwaga:

   Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

   Ekran dotykowy z białym tłem

   Ekran dotykowy z czarnym tłem

   2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

   Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

   Dotykowy panel sterowania z białym tłem

   Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem.

   1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

   2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknijikony Konfiguracja.

    Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

    Uwaga:

    W przypadku braku opcji Zaktualizuj drukarkę przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

    Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

    Uwaga:

    Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

    Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

    1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij

     Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

     Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

     Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

    Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

    Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

     Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja (lub ).

     Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

     Uwaga:

     Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

     Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

      Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ).

      Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

      Dotknij opcji Zarządzaj aktualizacjami.

      Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

      2-wierszowy panel sterowania LCD

      Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

      Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

      Drukarki z opcjami

      Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w przypadku nowszych modeli LaserJet Pro.

       Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

       Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

        KonfiguracjaKonserwacja drukarkiAktualizuj oprogramowanie sprzętowe

        Uwaga:

        W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

        Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

        Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

        Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki we wszystkich innych drukarkach LaserJet Pro,które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD.

         Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

         Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

         Uwaga:

         Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

         Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

          Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

          Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

          Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

          Metoda druga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

          Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

          Uwaga:

          Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metodata działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

          Uwaga:

          Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

          Przygotowanie do aktualizacji

           Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego, wydrukuj stronę ustawień sieciowych lub stronę stanu drukarki.

            Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK , aby wyświetlić ekran główny.

            Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Konfiguracja, a następnie naciśnij przycisk OK.

            Przewiń do menu Raporty i je otwórz.

            Wybierz opcję Raport konfiguracji sieci drukarki, aby wydrukować stronę ustawień sieci, lub wybierz opcję Raport o stanie drukarki.

            Zanotuj wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego.

            Uwaga:

            Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego wersja zostanie zmieniona na 925. 2119A.

            Pobierz plik oprogramowania sprzętowego.

             Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

             W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki i wybierz opcję Prześlij.

             W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

             Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na komputerze.

             Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — Windows

              Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . exe.

              Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić proces aktualizacji.

              Zostanie otwarte narzędzie drukarki.

              Poczekaj, aż narzędzie odszuka drukarki podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub sieci.

              Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wybierz opcję Aktualizuj.

              Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

              Uwaga:

              Na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. Najpierw wyświetli się komunikat Aktualizowanie... , a następnie po przesłaniu plików komunikat zmieni się na Pobieranie... .

              Po zakończeniu pobierania poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki w stanie Gotowość. Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

              Aby sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki zakończyła się pomyślnie, wydrukuj Raport konfiguracji drukarki lub Raport o stanie drukarki, wykonując czynności, które opisano wcześniej, a następnie sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.

              Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

              Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — macOS

               Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . dmg.

               Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację.

               Po uruchomieniu pliku. dmg trzy pliki zostaną zapisane na pulpicie.

               Kliknij plik HP Firmware Updater. Na pulpicie zostanie utworzony plik HP Laserjet Pro M404 M405 XXXXX, gdzie „XXXXX” to numer wersji oprogramowania sprzętowego.

               Kliknij ten plik, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

               Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, i wybierz opcję Kontynuuj.

               Wybierz ponownie opcję Kontynuuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

               Uwaga:

               W narzędziu i na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. .

               Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzie.

 • Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson Lk72led

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson Lk72led

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Emerson Lk72led