Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Hitachi 55vs69a

Instalacja i konfiguracja Hitachi 55vs69a wymaga szczególnej uwagi. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie komponenty są dostępne i możliwe do zainstalowania. Następnie należy upewnić się, że lokalne zasilanie elektryczne jest właściwe dla danego modelu, a wszystkie niezbędne okablowania i kable są dostępne. W przypadku instalacji bezprzewodowej należy upewnić się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i możliwa do użycia. Po zainstalowaniu wszystkich elementów należy skonfigurować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Hitachi 55vs69a

Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się na zakup pełnej wersji <strong>UPC</strong> SmartGuard, po złożeniu zamówienia otrzymasz za pośrednictwem poczty e-mail indywidualny klucz subskrypcji (klucz aktywacyjny), który powinieneś wpisać w odpowiednie pole programu. W dalszej części przewodnika dowiesz się, jak to zrobić. Pamiętaj, aby zamówić usługę przed upływem okresu testowego, w przeciwnym razie po upływie tego okresu Twój komputer przestanie być w pełni chroniony przez <strong>UPC</strong> SmartGuard. 8. Następne komunikaty są bezpośrednio związane z instalacją oprogramowania zabezpieczającego. Jeżeli w Twoim komputerze znajdują się już inne programy chroniące komputer, instalator wykryje je i zasugeruje deinstalację. Uwaga: Jednoczesne funkcjonowanie kilku programów chroniących komputer może spowodować niestabilną pracę systemu operacyjnego i wzajemne blokowanie się programów zabezpieczających. 6. Kolejnym etapem <strong>instalacji</strong> jest wybór wersji programu: ze wszystkimi funkcjami lub w wersji bez Kontroli rodzicielskiej. Program instalacyjny powiadomi Cię o konflikcie programów znajdujących się na komputerze, a instalator <strong>UPC</strong> SmartGuard może rozpocząć usuwanie alternatywnych aplikacji. W niektórych przypadkach <strong>UPC</strong> SmartGuard nie będzie zdolny do odinstalowania innego programu zabezpieczającego. W takim przypadku zostaną wyświetlone informacje podpowiadające Ci, co należy zrobić. 7. Kolejny ekran umożliwia wybranie folderu, w którym zostanie zainstalowany <strong>UPC</strong> SmartGuard. Użyj przycisku Dalej, aby kontynuować. 9. Kolejny ekran przedstawia status wykonywania <strong>instalacji</strong>. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard 3

10. Po pomyślnym zakończeniu <strong>instalacji</strong> pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia komputera. 12. Jeśli komputer nie ma połączenia z internetem, pojawi się informacja: Uwaga: Jeżeli w czasie <strong>instalacji</strong> wpisałeś klucz aktywacyjny (krok nr 5), po uruchomieniu komputera program dokona potwierdzenia subskrypcji. Jeżeli w czasie <strong>instalacji</strong> nie podałeś kodu aktywacyjnego, pomiń kolejne kroki i od razu przejdź do <strong>konfiguracji</strong> Kontroli rodzicielskiej (krok nr 14). 13. Jeśli komputer ma połączenie z internetem, pojawi się informacja o aktywnej subskrypcji. 11. Po uruchomieniu komputera program rozpocznie proces potwierdzenia subskrypcji. Aby mógł on się zakończyć, komputer musi posiadać połączenie z internetem. 4 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard

 • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
 • Page 3: 1. Instalacja UPC SmartGuard Inform
 • Page 7 and 8: 19. Przeczytaj uważnie informacje
 • Page 9 and 10: Jeżeli chciałbyś sprawdzić nume
 • Page 11 and 12: Podstawowe zalety Superszybki czas
 • Page 13 and 14: 3. 5 UPC SmartGuard - Kontrola rodzi

Zamknij Modal

[{"images":[{"format":"300Wx300H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. azureedge. net/public/images/large/ProductPhoto_Web_all_65818052747. jpg", "srcsetWidth":300, "isVideo":false}], "thumbnails":[{"format":"96Wx96H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/small/ProductPhoto_Web_all_65818052747. jpg", "srcsetWidth":96, "isVideo":false}], "zooms":[{"format":"515Wx515H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/xlarge/ProductPhoto_Web_all_65818052747. jpg", "srcsetWidth":515, "isVideo":false}]}][]Licencja Lite

 • Połączenie zaawansowanych funkcji, wydajności i dostępności modułu Access Engine oraz intuicyjnej obsługi.
 • Wysoce skalowalny: od 1000 do 400, 000 użytkowników i od 32 do 10, 000 drzwi.
 • Łatwy w użyciu: Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) do obsługi map i podglądu alarmów oraz zarządzania gośćmi w przeglądarce internetowej.
 • Łatwy w konfiguracji: gotowe pakiety licencji, prosta instalacja i konfiguracja.
 • Wszechstronne funkcje zarządzania bezpieczeństwem: możliwość integracji z systemami sygnalizacji włamań i dozoru wizyjnego.
 • Solidny i bezpieczny: wielopoziomowa architektura zapewniająca niezawodność systemu, kompleksowe bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności.

Ikona strzałki w dół cienkie

 • 0w magazynie
 • Ekspresowa wysyłka jest dostępna dla produktów w koszyku. (pozostały czas:)

Oczekiwana dostawa:28/11/2017

LITELiczba licencji, Maksymalna liczba
Liczba drzwi (z 1 lub 2 czytnikami):16, 144Liczba kart:1, 000, 200, 000Liczba stref:1, 200Liczba klientów możliwa do skonfigurowania:1, 2Liczba kontrolerów MAC1, 1Liczba kontrolerów AMCMaksymalnie 125 na MAC Maks. 60 (w sieci) zalecanych do zapewnienia wysokiej wydajnościLiczba autoryzacjiMaksymalnie 1024 na MACLiczba tras dozorowych50Dostępny zestaw SDKDostępna integracja z systemem BVMSIntegracja z system sygnalizacji włamańMaksymalna liczba central alarmowych Bosch B Series (Bx512) i G Series (Bx512G): do wydawania poleceń i sterowania: 50 do centralnego zarządzania użytkownikami: 50

Części zawarte w tych produktach

Przed rozpoczęciem instalacji lub wdrażania programów Inventor bądź Inventor LT należy sprawdzić, czy serwery i stacje roboczeużytkowników spełniają minimalne zalecane wymagania sprzętowe i programowe określone w poniższych tabelach.

Wymagania dla serwera Citrix XenApp i Menedżera licencji Autodesk

Sprzęt

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat rozmiarów systemów, optymalizacji, konfiguracji i scenariuszy instalacji, zapoznajsię z wymaganiami środowiska Citrix.

Oprogramowanie (wymagania minimalne)

LiczbaElement
1Licencja podstawowa na AMS Lite