Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Aeg Lavaterm 620

Techniczny podręcznik referencyjny Aeg Lavatherm 620 to szczegółowy przewodnik dotyczący obsługi i konserwacji suszarki bębnowej firmy AEG. Zawiera dokładne informacje na temat budowy i działania urządzenia, a także instrukcje dotyczące załączania i wyłączania, instalowania i przechowywania. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące czyszczenia, kontrolowania i ustawiania parametrów suszarki oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Aeg Lavaterm 620

Ta procedura polega na podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB i zainstalowaniu sterownika.

WAŻNE

W przypadku instalacji z użyciem połączenia USB nie można od razu używać funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, ponieważ nie można równolegle zainstalować usługi Canon Driver Information Assist Service. Aby korzystać z tej funkcji, po zainstalowaniu sterownika należy zainstalować usługę Canon Driver Information Assist Service. Jednak w przypadku niektórych urządzeń i środowisk oraz instalacji z użyciem połączenia USB funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu może być niedostępna.

Wymogi

Zainstalowanie opcjonalnej karty interfejsu USB (jeśli jest wymagana przez używane urządzenie)

Skonfigurowanie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu (jeśli jest to wymagane przez używane urządzenie)

Ustaw w urządzeniu [Wybór PDL (Plug and Play)], aby opcja ta pasowała do używanego przez Ciebie sterownika. Szczegóły dotyczące metody ustawiania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.

Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8. 1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedura

1.

Wyłącz urządzenie.

2.

Uruchom instalator.

Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej

Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup. exe].

Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM

(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera.

Jeśli menu CD-ROM nie jest wyświetlane, kliknij kolejne „Wyświetl szczegóły”.

Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik [MInst.

Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.

Jeśli powyższy plik [MInst. exe] nie istnieje: uruchom plik [Setup. exe] znajdujący się w folderze sterownika na dysku CD-ROM.

W przypadku uruchomienia pliku [Setup. exe] przejdź do kroku 3.

(2) Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, wybierz język → kliknij przycisk [OK].

(3) Na ekranie menu kliknij opcję [Instalacja].

(4) Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybór typu połączenia], wybierz opcję [Połączenie USB] → kliknij przycisk [Dalej].

(5) Na wyświetlonym ekranie potwierdź wybór sterownika (sterowników), który ma zostać zainstalowany → kliknij [Zainstaluj].

(6) Potwierdź treść dokumentu UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij przycisk [Tak].

3.

Wybierz język → kliknij [Dalej].

4.

Gdy pojawi się UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON, potwierdź jej treść→ kliknij przycisk [Tak].

5.

Wybierz pozycję [Połączenie USB] → kliknij przycisk [Dalej].

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. canon/USRMA-2237-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/WCCDv3080G_PL/b_drv_p_setup_usb. gif" alt=""/>

6.

Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno, połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie. canon/USRMA-2237-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/WCCDv3080G_PL/b_drv_p_usb_connect. jpg" alt=""/>

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli w oknie powyżej zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu instalacji, kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”.

Wykonaj procedurę opisaną poniżej i ponów próbę instalacji.

(1) Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie.

(2) Wyświetl [Menedżer urządzeń].

W Windows 10/Server 2016/Server 2019

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].

W Windows 7/Server 2008 R2/8. 1/Server 2012/Server 2012 R2

Wyświetl [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].

W Windows Vista/Server 2008

Wyświetl [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].

(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia docelowego wyświetlaną w obszarze [Inne urządzenia] → kliknij przycisk [Usuń].

(4) Potwierdź nazwę urządzenia.

Canon + <nazwa modelu>

7.

Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).

Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.

Tematy pokrewne

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Należy pamiętać, że program ImageBrowser EX zastąpił programy ZoomBrowser EX i ImageBrowser.

ImageBrowser EX jest programem do zarządzania obrazami zarejestrowanymi aparatem Canon. Program udostępnia proste procedury dotyczące wszystkich czynności – od pobierania, porządkowania i edycji obrazów po ich drukowanie i wysyłanie w postaci załączników wiadomości e-mail.

Użytkownik może używać wielu funkcji znanych z programu Adobe Photoshop, takich jak kadrowanie, konwertowanie obrazów RAW i JPEG czy regulacja kontrastu i nasycenia. Można także tworzyć i drukować osobiste albumy fotograficzne lub panoramy z wielu obrazów za pomocą programu PhotoStitch, który również znajduje się w pakiecie.

ImageBrowser X zapewnia również dostęp do programu Map Utility, który umożliwia przypisywanie lokalizacji wykonania zdjęcia. Dotyczy to tylko aparatów z modułem GPS.

Program ImageBrowser EX jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.

Program ImageBrowser EX automatycznie zainstaluje oprogramowanie Microsoft Silverlight z serwera firmy Microsoft. Aby instalacja się powiodła, konieczne jest sprawne połączenie internetowe.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Aeg Lavaterm 620

Bezpośredni link do pobrania Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Aeg Lavaterm 620

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Aeg Lavaterm 620