Raporty Podręcznik 3m 1390061

Raporty Podręcznik 3m 1390061 to podręcznik wydany przez 3M, który zawiera informacje na temat tworzenia raportów. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia raportów, w tym wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich składników raportu, przepisy dotyczące danych, a także wymagane kontrolki jakości. Podręcznik zawiera również przykłady raportów, które można wykorzystać do tworzenia własnych raportów. Raporty Podręcznik 3m 1390061 jest przydatnym narzędziem dla osób tworzących raporty i jest dostępny dla wszystkich.

Ostatnia aktualizacja: Raporty Podręcznik 3m 1390061

Opublikowano:

Dział: Polityka

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/zdjęcie strony książki "Poznać przeszłość 1", wyd. OPERON

Eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki przeanalizowali podręczniki z języka polskiego, historii oraz wiedzy i społeczeństwie dla liceów i techników, aby przedstawić ich obecny stan i zaproponować zmiany, które mają przyczynić się do zwiększania efektywności kształcenia. Portal wPolityce. pl dotarł do treści raportu, który już niedługo ma zostać zaprezentowany przez MEiN. Jakich mankamentów dopatrzono się w podręcznikach?

CZYTAJ TAKŻE:

— NASZ NEWS. Mocne wejście prof. Czarnka do MEN! Odwołał dyrektor odpowiedzialną za podstawę programową i podręczniki

— Min. Czarnek ma jasną wizję szkoły: Zmiana podstawy programowej i pilny przegląd podręczników do jęz. polskiego i historii

Raport dot. podręczników z języka polskiego, historii oraz WOS-u

Wspomniany dokument, zatytułowany „Raport na temat funkcjonowania systemu dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego wraz w wnioskami dotyczącymi potrzeby udoskonalenia tego systemu”, liczy 25 stron. Podzielony jest na trzy części, każda dotyczy podręczników z jednego ze wspomnianych przedmiotów szkolnych. Chociaż eksperci MEiN uznali, że podręczniki ze wszystkich trzech przedmiotów zasadniczo należy uznać za zgodne z podstawą programową, to nie zabrakło również mankamentów. W niektórych przypadkach są one dość poważne.

Jeśli chodzi o podręczniki do języka polskiego, to wśród mankamentów wymieniono m. in. to, że wiedza o poszczególnych epokach jest rozparcelowana i nie uwzględniana jest ciągłość tradycji oraz idei pomiędzy kolejnymi stuleciami. Zarzucono też, że „autorzy dość nieumiejętnie wpisali polską literaturę w ogólny kontekst literatury zachodniej”, poprzez co wskazują na peryferyjność rodzimej literatury i kultury.

Z kolei po analizie podręczników z historii eksperci z MEiN wśród mankamentów wymienili m. zbyt dużą ilość szczegółowych informacji, co przeszkadza uczniowi w zrozumieniu, co jest najistotniejsze w omawianych procesach historycznych. Pojawiają się też poważne zarzuty dotyczące sposobu przedstawiania zagadnień związanych z religia i tradycją chrześcijańską.

O ile autorzy podręczników zazwyczaj potrafią wykazać się dbałością o poszanowanie innych kultur, religii i tradycji, to jednak w niektórych z nich zdarzało się, że zabrakło takiej postawy w odniesieniu do pewnych zagadnień związanych z religią i tradycją chrześcijańską

— napisano w raporcie. Ponadto zaznaczono też, że:

Zdarza się, że z podręcznika emanuje niekiedy atmosfera permanentnego zapóźnienia Polski i Kościoła za tendencjami nowatorskimi. Nie sprzyja to kształtowaniu zdolności krytycznego i logicznego myślenia, kształtowaniu postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz wzmacnianiu przywiązania do historii i tradycji narodowych.

Termin „naziści” zamiast Niemcy

W raporcie zauważono też, że w podręcznikach do historii w tematach dotyczących II wojny światowej wciąż zdarza się, że Niemcy są przedstawiani jako „naziści”. W opiniach załączonych do raportu jako przykład takiej sytuacji podano stronę 171 podręcznika do historii „Poznać przeszłość 1”, autorstwa Marcina Pawlaka i Adama Szweda, wydanego przez Nową Erę.

Na stronie 171, w opisie fotografii, pojawia się informacja o tym, że „brytyjscy i amerykańscy historycy sztuki po II wojnie światowej zajmowali się odzyskiwaniem zabytków ukrytych przez „nazistów”. Termin „naziści” jest nieprecyzyjny, a przez to niezrozumiały dla ucznia zatem zasadne jest używanie terminu: Niemcy, oddającego narodowość, podobnie jak w przypadku Brytyjczyków i Amerykanów

— podkreślono w opinii.

autor: zdjęcie strony książki „Poznać przeszłość 1”, wyd. NOWA ERA

Polityczna poprawność w podręcznikach z WOS-u

W przypadku podręczników dot. przedmiotu „wiedza i społeczeństwo”, uznano m. in., że w przypadku wielu omawianych tematów widać ukłon w stronę „politycznej poprawności”, stosowane są nadmierne uproszczenia, a w przypadku niektórych problemów prezentowane jest jednostronne podejście - tu podano przykład kwestii lustracji i dekomunizacji. Ponadto zaznaczono, że w niektórych podręcznika widać wyraźną tendencję do przewagi ilościowej koncepcji lewicowo-liberalnych nad prawicowo-konserwatywnymi.

Jednostronne zaprezentowanie działalności George’a Sorosa

W opiniach dołączonych do raportu jako przykład nieobiektywnego przedstawienia sytuacji zaprezentowano stronę 79 podręcznika Artura Derdziaka do wiedzy o społeczeństwie, wydanego w 2019 roku przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Do ilustracji obrazującej społeczeństwo otwarte Autor podaje tylko jeden przykład Fundacji Społeczeństwa Otwartego jako fundacji dążącej do zbudowania społeczeństw tolerancyjnych w państwach demokratycznych oraz jej twórcy George’a Sorosa, jako wspierającego wiele inicjatyw mających na celu podniesienie jakości wymiaru sprawiedliwości, edukacji, zdrowia publicznego i zapewnienia rozwoju niezależnych mediów w poszczególnych państwach, gdzie Autor nie odnosi się do innych przykładów czy nie komentuje różnych opinii na temat George’a Sorosa

— napisano w opinii dotyczącej wspomnianego fragmentu podręcznika. png" data-src="/p/717950" alt="autor: zdjęcie strony książki " wiedza="" o="" społeczeństwie", ="" wyd. ="" operon"=""/>

autor: zdjęcie strony książki „Wiedza o społeczeństwie”, wyd. OPERON

Jako ważny punkt zaznaczono prawidłowość, że nadal zdarza się, iż w podręcznikach używa się sformułowania „nazistowskie obozy koncentracyjne”, zamiast „niemieckie obozy koncentracyjne”.

We wnioskach ze wspomnianego raportu pojawiła się prośba, aby wydawcy podręczników uwzględnili zawarte w nim uwagi przy okazji tworzenia nowych podręczników i edycji tych już istniejących.

as

Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce. pl/polityka/543621-nasza-analiza-wazny-raport-mein-ws-podrecznikow-szkolnych

1
RYNzENXvAf8C51

Ćwiczenie 1

Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Za doping uznaje się pobudzanie organizmu do zwiększonej wydolności fizycznej i umysłowej za pomocą:

  • wszystkich substancji chemicznych
  • naturalnych substancji odżywczychsubstancji i metod niedozwolonychwyłącznie substancji niedozwolonychwyłącznie metod niedozwolonychsubstancji uzależniających
RH8rAruHsRkOr1

Ćwiczenie 2

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Sterydy anaboliczne… Możliwe odpowiedzi: 1. nasilają syntezę i odkładanie białek w narządach ciała., 2. pobudzają szpik kostny do wytwarzania krwinek., 3. przyspieszają wydalanie z organizmu środków dopingujących., 4. znoszą uczucie bólu.

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Sterydy anaboliczne…

nasilają syntezę i odkładanie białek w narządach ciała.pobudzają szpik kostny do wytwarzania krwinek.przyspieszają wydalanie z organizmu środków dopingujących.znoszą uczucie bólu.
R1A3eEmZyU9eg2

Ćwiczenie 3

Wymienione przykłady substancji i metod przyporządkuj do odpowiedniej grupy dopingu Doping farmakologiczny Możliwe odpowiedzi: 1. ingerencja w ekspresję genów, 2. Diuretyki, 3. Autotransfuzja, 4. Kokaina, 5. Środki anaboliczne, 6. Erytropoetyna, 7. Marihuana, 8. preparaty zawierające genetycznie zmodyfikowane bakterie, 9. Usuwanie tkanki tłuszczowej, 10. wprowadzanie do organizmu genów za pośrednictwem wirusów, 11. Amfetamina, 12. wszczepianie tkanek zmodyfikowanych genetycznie, 13. Przeszczep szpiku kostnego, 14. Transfuzja krwi Doping fizjologiczny Możliwe odpowiedzi: 1. Transfuzja krwi Doping genetyczny Możliwe odpowiedzi: 1. Transfuzja krwi

Wymienione przykłady substancji i metod przyporządkuj do odpowiednich grup dopingu.

Usuwanie tkanki tłuszczowej, Środki anaboliczne, Ingerencja w ekspresję genów, Marihuana, Kokaina, Stosowanie erytropoetyny w celu nasilenia erytropoezy, Autotransfuzja, Transfuzja krwi, Wprowadzanie do organizmu genów za pośrednictwem wirusów, Stosowanie preparatów zawierających zmodyfikowane bakterie, Diuretyki, Przeszczep szpiku kostnego, Wszczepianie tkanek zmodyfikowanych genetycznie, Amfetamina

Doping farmakologiczny 
Doping fizjologicznyDoping genetyczny
R1awIN5kr3swh2

Ćwiczenie 4

Wskaż dozwolone metody dopingu w sporcie: Możliwe odpowiedzi: 1. trening wysokogórski, 2. zażywanie kofeiny w płynach energetyzujących, 3. przetaczanie krwi, 4. stosowanie diuretyków, 5. zażywanie środków przeciwbólowych

Wskaż dozwolone metody dopingu w sporcie:

trening wysokogórskizażywanie kofeiny w płynach energetyzującychprzetaczanie krwistosowanie diuretykówzażywanie środków przeciwbólowych
RizbQ9Tli2W8n2

Ćwiczenie 5

Warunki wysokogórskie wywołują w organizmie osoby tam przebywającej i trenującej określone zmiany metaboliczne i funkcjonalne. Uzupełnij tekst, wybierając odpowiednie pojęcia Niskiewysokie ciśnienie tlenu w górach stymulujehamuje wytwarzanie erytropoetyny przez nerki, która stymulujehamuje wytwarzanie erytrocytów. Większamniejsza ilość erytrocytów we krwi przenosi więcejmniej tlenu do komórek potrzebnego do oddychania komórkowego, w którym uwalnia się więcejmniej energii dzięki czemu zwiększazmniejsza się wydolność organizmu sportowca.

Warunki wysokogórskie wywołują w organizmie osoby tam przebywającej i trenującej określone zmiany metaboliczne i funkcjonalne.

{#Niskie}{Wysokie} ciśnienie tlenu w górach {#stymuluje}{hamuje} wytwarzanie erytropoetyny przez nerki, która {#stymuluje}{hamuje} wytwarzanie erytrocytów. {#Większa}{mniejsza} liczba erytrocytów we krwi przenosi do komórek {#więcej}{mniej} tlenu potrzebnego do oddychania komórkowego. W procesie oddychania uwalnia się wówczas {#więcej}{mniej} energii, dzięki czemu {#zwiększa}{zmniejsza} się wydolność organizmu sportowca.
211

Ćwiczenie 6

Poniższy wykres przedstawia, jak sportowcy wyczynowi oceniają wpływ regularnego stosowania dopingu na ich zdrowie.

R1SjF6AustFg9

Jak duży negatywny wpływ na pana/pani zdrowie miałoby – pana/pani zdaniem – regularne stosowanie każdej z poniższych substancji?

Źródło: Englishsquare.

R1TZs606pRF8W
Na podstawie analizy danych z wykresu sformułuj wniosek dotyczący opinii sportowców wyczynowych na temat wpływu substancji dopingujących na ich zdrowie. (Uzupełnij).


311

Ćwiczenie 7

Studium przypadku – mężczyzna niestosujący już dopingu.

Mężczyzna w wieku 25 lat. W sport, konkretnie podnoszenie ciężarów, zaangażował się jako nastolatek i startował w zawodach tej dyscypliny. W tym czasie zetknął się z zawodnikami, którzy chcąc poprawić swoje wyniki, stosowali doping. Zrezygnował z podnoszenia ciężarów właśnie pod wpływem obserwacji, że wykorzystywanie niedozwolonych substancji może być niezbędne do osiągania sukcesów, oraz obawy o konsekwencje zdrowotne takich treningów. Od tego czasu postawił na trening siłowy, ukierunkowany na budowę sylwetki. Ćwicząc wraz z bratem i społecznością niewielkiej, lokalnej siłowni, na wzór trenujących kolegów wprowadził do stylu życia suplementy, odżywki i dietę, aby zwiększyć efektywność treningów. Zaobserwował, że w tym celu stosunkowo popularnie stosowany jest również doping i postanowił wypróbować jeden z takich środków. Wybrał taki, który jego zdaniem miał najmniejsze skutki uboczne. Jednak po jednym cyklu zrezygnował, rozczarowany nietrwałością efektów, a co za tym idzie – koniecznością regularnego sięgania po niedozwolone substancje. W jego ocenie miałoby to już negatywne konsekwencje zdrowotne.

RZcvpd3NvX9jJ

Historia mężczyzny, punkty zwrotne w stosowaniu dopingu i kryjąca się za nimi motywacja.

Źródło: Englishsquare.

R1XxfQaJ4S9QY
Oceń decyzje, które podejmował mężczyzna w związku z rozwojem swojej kariery sportowej.

RSpQxXaw0KVas
Wybierz trzy decyzje, które uważasz za słuszne, uzasadnij ich wybór jednym argumentem.

311

Ćwiczenie 8

Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym zapytano respondentów, czy substancje i metody dopingujące powinny być ich zdaniem dozwolone czy też zabronione.

Zdecydowana większość społeczeństwa Polski, włącznie ze sportowcami amatorami oraz sportowcami wyczynowymi, uważa, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących jest niemoralne w każdym przypadku. Jednak dla około jednej czwartej Polaków oraz sportowców trenujących amatorsko stosowanie dopingu jest dopuszczalne w niektórych przypadkach. Wyniki badania przedstawia wykres. 

R1C1mYBQWPMr21
Wykres kolumnowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących jest niemoralne w każdym przypadkuOgół Polaków: 73; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy amatorzy: 70; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy wyczynowi: 88; Podpis osi wartości:% badanej populacji2. zestaw danych:zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących jest moralnie dopuszczalne w niektórych przypadkach, a w innych nieOgół Polaków: 22; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy amatorzy: 25; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy wyczynowi: 9; Podpis osi wartości:% badanej populacji3. zestaw danych:zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących zawsze jest moralnie dopuszczalneOgół Polaków: 4; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy amatorzy: 5; Podpis osi wartości:% badanej populacjiSportowcy wyczynowi: 3; Podpis osi wartości:% badanej populacji

zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących jest niemoralne w każdym przypadku

ogół_polaków: 73

sportowcy_amatorzy: 70

sportowcy_wyczynowi: 88

zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących jest moralnie dopuszczalne w niektórych przypadkach, a w innych nie

ogół_polaków: 22

sportowcy_amatorzy: 25

sportowcy_wyczynowi: 9

zdania: Uważam, że świadome stosowanie substancji i metod dopingujących zawsze jest moralnie dopuszczalne

ogół_polaków: 4

sportowcy_amatorzy: 5

sportowcy_wyczynowi: 3

Źródło: Raport badawczo-analityczny dotyczący postaw i opinii w zakresie stosowania dopingu. Raport Kantar TNS na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, październik 2017 roku, s. 20.

RABJ3MlmwhV2E
Podaj po trzy argumenty, którymi mogli się posłużyć przeciwnicy i zwolennicy stosowania dopingu w sporcie w wyrażeniu swojej opinii.

Okno to pozwala oglądać i modyfikować nazwę i typ raportu oraz tekst programu w Języku Raportów, który tworzy raport podczas wydruku.

W górnej części okna znajduje się pasek narzędziowy, zawierający elementy pomocne przy wpisywaniu danych oraz przy zmianie aktualnie wyświetlanej definicji raportu. Po wpisaniu lub zmodyfikowaniu dowolnej informacji w oknie definicji raportu, musisz zatwierdzić lub anulować zmiany.

Kliknij Dodaj. Zostanie utworzona nowa definicja raportu i pojawi się puste okno definicji raportu, gdzie możesz wprowadzić wszystkie właściwości oraz program realizujący raport.

Wybierz przycisk (Edycja). Pojawi się okno definicji raportu

Przyciskiem Zapisz zatwierdź wprowadzone zmiany.

Pasek narzędziowy programu/przycisk Kartoteki/menu: Raporty/okno Raporty/menu: polecenie Edycja/Raport

Pasek menu programu/Funkcje/menu: Kartoteki/lista: Raporty/okno Raporty/menu: polecenie Edycja/Raport

Podręcznik użytkownika: "Raporty i zestawienia", Definiowanie i modyfikowanie raportów.

Raporty Podręcznik 3m 1390061

Bezpośredni link do pobrania Raporty Podręcznik 3m 1390061

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Raporty Podręcznik 3m 1390061