Przyciski pilota Instrukcja obsługi Electrolux Ew6t3722af

Przyciski pilota w modelu Electrolux Ew6t3722af są łatwe w użyciu i pozwalają na zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia. Pilot zawiera cztery przyciski do uruchamiania i wyłączania funkcji, wybierania programu, a także regulacji temperatury. Przycisk "Power" włącza i wyłącza urządzenie, a przycisk "Program" umożliwia wybór programu prania. Przyciski "Temp Up" i "Temp Down" służą do regulacji temperatury. Aby wybrać najwłaściwszy program i temperaturę, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Przyciski pilota Instrukcja obsługi Electrolux Ew6t3722af

Instrukcja obsługi - Electrolux-ui. com

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

PD82-ALRG

Szczegółowe dane produktu