Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs

Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs jest idealnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą wdrożyć skuteczny plan projektu. Podręcznik oferuje szczegółowe informacje na temat procesu planowania projektu, w tym krok po kroku instrukcje dotyczące tworzenia i wdrażania zadań, przydzielania zasobów, monitorowania postępu, wystawiania wniosków i kontrolowania jakości. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące komunikacji, zarządzania zmianami, zarządzania ryzykiem i optymalizacji procesu. Ponadto, Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami, aby ułatwić wdrożenie planu. Ten podręcznik jest doskonałym narzędziem dla pracowników, którzy pracują nad wdrażaniem projektów i chcą zoptymalizować swoje procesy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Kwalifikacja INF. 04. Podręcznik do nauki zawodu technik programista. Część 1 - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Podręcznik dla techników programistów poświęcony projektowaniu oprogramowania.

Zawiera informacje dotyczące zasad wykorzystywania prostych, złożonych, numerycznych i logicznych typów danych, typów znakowych i łańcuchowych, posługiwania się złożonymi typami danych, tablicami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi, dynamicznymi i asocjacyjnymi, typami wskaźnikowym i plikowym, kolekcjami (w tym m. in. listami i kolejkami).

Wyjaśnia znaczenie właściwego doboru narzędzi i metodologii do planowania projektu, wykorzystywania diagramów do zarządzania etapami projektu, zadaniami i czasem oraz przedstawia zasady działania programów do wspierania zarządzania projektami i systemów kontroli wersji.

Przybliża metody rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów, sposoby ich projektowania za pomocą różnych metod schematów blokowych, a także złożoność obliczeniową algorytmów.

Ułatwia zrozumienie potrzeb klientów i kwestii związanych z projektowaniem aplikacji.

Dzięki korzystaniu z podręcznika przyszły technik pozna zasady planowania przedsięwzięć programistycznych. Liczne zrzuty ekranowe i schematy ułatwią uczniowi zrozumienie opisanych treści.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-programista/

Zobacz fragment publikacji >>

Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaWydawnictwo:WSiPSymbol:1613K7EAN-13:9788302196591ISBN:

Paczka

Waga0. 565 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Rozdział pierwszy poświęcono studiom dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie systemu planowania w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim, na gruncie dorobku naukowego marketingu, omówiono problematykę planowania marketingowego. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki studiów wyłaniających się i nowych koncepcji zarządzania i marketingu, które dopełniły całościowego obrazu planowania marketingowego, szczególnie w wymiarze sieciowym i interfunkcyjnym ujęcia zintegrowanego. W rozdziale czwartym zaprezentowano najważniejsze wyniki badań empirycznych. W zakończeniu pracy zamieszczono syntetyczne wnioski odnoszące się do sformułowanych celów pracy oraz hipotezy głównej. Na końcu pracy, w aneksie, zamieszczono wzór kwestionariusza wywiadu wykorzystanego w badaniach empirycznych.


Rok wydania2013
Liczba stron416
KategoriaMarketing, reklama
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-122-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
  • Nauki ekonomiczne
  • Marketing, reklama

Praca obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwoju terytorialnego począwszy od celów i polityk rozwoju poprzez zarządzanie rozwojem terytorialnym kończąc na instrumentach zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem planowania....

Problemem naukowo-badawczym, który podjęto w pracy, było poszukiwanie efektywnych narzędzi metodycznych procesu planowania negocjacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem typowych dziedzin jego działania. Przedmiot badań stanowiły...

Autorami artykułów są: A. Kosieradzka, U. Kąkol, G. Kunikowski, W. Skomra, J. Smagowicz, J. Zawiła-NiedźwieckiCelem tego podręcznika, który jest drugim w serii, jest wieloaspektowe przedstawienie problematyki planowania cywilnego, w tym...

W dobie nastawienia na efektywność ekonomiczną podejmowanie decyzji w zakresie komunikacji marketingowej bez wstępnego testowania przekazu lub narzędzi czy też bez oceny efektów wcześniej stosowanych rozwiązań jest nieracjonalne i...

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz umożliwienie czytelnikowi nabycia praktycznych umiejętności sporządzania planu finansowego na potrzeby oceny...

W książce „Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej" przedstawiono zagadnienia dotyczące planowania finansowego, które są niezwykle przydatne w zarządzaniu współczesnym zakładem opieki zdrowotnej. Publikacja zawiera...

Planowanie i ewaluacja polityk publicznych to jedne z kluczowych składników programowania polityki publicznej opartej na dowodach. W modelu tym, mającym bezpośrednie zastosowanie w praktyce, poszukuje się rozwiązań pomagających radzić sobie...

Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadaniami pozwalającymi przećwiczyć nabyte... pl/fiszka/214263/planowanie-i-organizacja-projektow-logistycznych. html" title="Planowanie i organizacja projektów logistycznych">

Podręcznik „Planowanie i organizacja projektu logistycznego” przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces...

Spis treści

WSTĘP 7
Rozdział 1. PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE W TURBULENTNYM OTOCZENIU 19
1. 1. Istota planowania 20
1. Planowanie na tle pozostałych funkcji zarządzania 22
1. 2. Kategoria planowania w nurcie procesowym 30
1. Obiekt planowania i jego rozwój w ujęciu cybernetycznym 37
1. Modele przedsiębiorstwa – obiektu planowania 39
1. Źródła zmian i mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa 46
1. 3. Uwarunkowania kształtowania systemu planowania 56
1. Wpływ turbulencji otoczenia na system planowania 58
1. Zmienność planowania w cyklu rozwoju organizacyjnego 65
1. Podejście synoptyczne i inkrementalne w planowaniu 75
Rozdział 2. DOROBEK TEORETYCZNY MARKETINGU W ZAKRESIE PLANOWANIA 89
2. Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 90
2. Rozwój koncepcji marketingu 92
2. Organizacja marketingu a wyniki przedsiębiorstwa 103
2. Istota i miejsce planowania marketingowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 122
2. Zmienność planowania marketingowego w procesowych ujęciach marketingu 123
2. Planowanie marketingowe i plan marketingowy w systemie planistycznym przedsiębiorstwa 144
2. Metodyka planowania marketingowego i jej ograniczenia 162
2. Modele procesu planowania marketingowego 162
2. Metody i narzędzia planowania marketingowego 171
2. Bariery skuteczności planowania marketingowego 183
Rozdział 3. MODEL SYSTEMU PLANOWANIA MARKETINGOWEGO W UJĘCIU ZINTEGROWANYM 199
3. Przesłanki modelu – pogłębione studia teoretyczne 203
3. Koncepcje komponentów systemu planowania marketingowego – wymiar wewnętrzny ujęcia zintegrowanego 204
3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sieci – wymiar sieciowy ujęcia zintegrowanego 224
3. Interpretacja efektów marketingu – wymiar interfunkcyjny ujęcia zintegrowanego 249
3. Parametry i ocena rzetelności modelu 272
Rozdział 4. PRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU PLANOWANIA MARKETINGOWEGO W UJĘCIU ZINTEGROWANYM – WYNIKI BADAŃ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 292
4. Wewnętrzny wymiar ujęcia zintegrowanego 295
4. Struktura systemu planowania marketingowego 295
4. Metodyka planowania marketingowego 308
4. Efekt bezpośredni planowania marketingowego – plan 315
4. Sieciowy wymiar ujęcia zintegrowanego 323
4. Podmioty sieci rozszerzonej w planowaniu marketingowym i tworzeniu renty relacyjnej 324
4. Metodyka planowania marketingowego w sieci 330
4. Interfunkcyjny wymiar ujęcia zintegrowanego 336
4. Planowanie marketingowe w kreowaniu efektów marketingu 337
4. Odpowiedzialność za marketing i jego planowanie 347
ZAKOŃCZENIE 367
ANEKS. Wzór kwestionariusza wywiadu 377
BIBLIOGRAFIA 391
SPIS RYSUNKÓW 409
SPIS TABEL 413

RozwińZwiń

Autor:

Podręcznik „Planowanie i organizacja projektu logistycznego” przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces planowania zarówno dużych, jak i małych projektów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. WSTĘP 7ROZDZIAŁ 1ISTOTA I PODSTAWOWE CECHY PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH 91. 1. Typologia projektów logistycznych 91. 2. Projekt logistyczny a działanie rutynowe, cechy projektów logistycznych 13ROZDZIAŁ 2MIEJSCE PROJEKTU LOGISTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH 152. Projekt a struktura funkcjonalna przedsiębiorstwa 152. Organizacja zespołu projektowego 19ROZDZIAŁ 3INICJALIZACJA PROJEKTU 283. Fazy realizacji projektu 283. Uruchomienie projektu 303. 3. Analiza wykonalności projektu 31ROZDZIAŁ 4PLANOWANIE W PROJEKCIE 494. Uruchomienie projektu 504. Zaplanowanie struktury prac 534. Planowanie nakładów 704. 4. Planowanie zasobów 714. 5. Planowanie czasu realizacji 754. 6. TBM 82ROZDZIAŁ 5PLANOWANIE KOSZTÓW I BUDŻETOWANIE PROJEKTU 915. Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w zarządzaniu projektem 915. Budżetowanie projektu 1005. Przygotowanie do kontroli realizacji kosztów 108ROZDZIAŁ 6PLANOWANIE RYZYKA W PROJEKCIE LOGISTYCZNYM 1146. Źródła ryzyka w projekcie 1146. Metody analizy i redukcji ryzyka 1186. Planowanie monitorowania ryzyka 132BIBLIOGRAFIA 137SPIS TABEL 139SPIS RYSUNKÓW 141

Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania projektu Black And Decker Hhvi320jrs